Turnéstöd

Turnéstödet ska bidra till ett tillgängligt kulturliv i hela Norrbotten!

Turnéstödet kan sökas av Norrbottens:

  • Profesionella kulturutövare (F- eller FA-skattsedel krävs)
  • Företag verksamma inom kulturområdet (organisationsnummer krävs)
  • Registrerade föreningar (relevanta för stödet)
  • Organisationer (relevanta för stödet)

Turnéstödet avser tidsbegränsade scenkonstproduktioner med norrbottensanknytning och föreställningar i minst tre kommuner i Norrbotten. En förutsättnig är att turnén skapar arbetstillfällen för Norrbottens professionella kulturutövare och bidrar till regional kulturutveckling genom att på olika sätt spegla innevarande kulturplan för Norrbotten.

Stöd utgår till transporter, resor och logi vid turnéerna. Medfinansiering krävs ej.

Upprepade ansökningar prövas särskilt med fokus på tidigare inlämnade slutredovisningar.

Ansökan och beslut
Turnéstödet har tre ansökningsomgångar årligen med sista ansökningsdag 15 februari, 15 maj och 15 oktober. Beslut lämnas cirka två månader efter sista ansökningsdatum. Retroaktiva beslut fattas ej. För sent inkomna ansökningar behandlas vid nästa ansökningsomgång.
Sök därför turnéstöd i god tid innan turnéstart!
Samtliga ansökningar handläggs av kulturenheten med stöd av extern referensgrupp inom varje konstområde för kvalitativ bedömning.

Ansök

Ansökan och slutredovisning görs i Kulturdatabasen

Kontakt

Mail. kultur@norrbotten.se

Ida Vinsa
vik. Kultursekreterare
Telefon. 0920-28 42 40 
Mail. ida.vinsa@norrbotten.se

Lena Kandelin 
vik. Kultursekreterare
Telefon. 0920-28 40 21
Mail. lena.kandelin@norrbotten.se

Annika Hansson
Kultursekreterare
Föräldraledig t.o.m. 31 mars 2019