Mobilitetsstöd

Mobilitetstödet kan du söka om du ska på residens, hålla workshop/föreläsning utanför länet eller göra en utställning och behöver hjälp med transport- och resekostander.

  • Allmän information - Mobilitetsstöd

Mobilitetsstödet har tre ansökningsomgångar årligen med sista ansökningsdag 15 februari, 15 maj och 15 oktober. Beslut lämnas ca. 2 månader efter sista ansökningsdatum. 

Stödgrundande kostnader avser resor, logi och eventuella transporter och/eller frakt både i och utanför Norrbotten samt även utanför Sverige. Uppskattade kostnader anges i ansökningsformuläret, maximalt 8 500 kr för mobilitetstöd i Sverige och maximalt 15 000 kr för mobilitetstöd utanför Sverige.

Samtliga ansökningar handläggs av kulturenheten med stöd av extern referensgrupp för kvalitativ bedömning.
Ansökan och slutredovisning görs i Kulturdatabasen.
 

  • Specifik information - Bild- och formkonstnärer

Stöd lämnas till Norrbottens yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare enligt KRO/KIF:s kriterier eller har dokumenterad professionell yrkesverksamhet som ska beskrivas utifrån en kombination av utbildningsmeriter, yrkesmeriter samt stipendier eller andra utmärkelser.

Formell inbjudan och/eller kontrakt/avtal från erkänt galleri/etablerad arrangör och F/FA-skattesedel ska medsändas ansökan.

Stödet avser medverkan i utställningar, residensskap, projektseminarium eller liknande aktiv medverkan. Om ansökan avser residensskap ska syftet med residensskapet tydligt redovisas.
 

Ansökan

Ansökan och slutredovisning görs i Kulturdatabasen.  

Kontakt

Mail. kultur@norrbotten.se

Ida Vinsa
vik. Kultursekreterare
Telefon. 0920-28 42 40 
Mail. ida.vinsa@norrbotten.se

Lena Kandelin 
vik. Kultursekreterare
Telefon. 0920-28 40 21
Mail. lena.kandelin@norrbotten.se

Annika Hansson
Kultursekreterare
Föräldraledig t.o.m. 31 mars 2019