Utställningar Karl August

Nya restaurangen Karl August gör gemensam sak med Resurscentrum för konst och satsar på en ny utställningsplats för konstnärer i Norrbotten.
Den 30 April öppnar nya restaurangen Karl August i Tallkottens gamla lokaler i centrala Luleå.


Restaurangen har gjort en stor satsning på design och form och samverkat med den välrenommerade byrån Joyn som bland annat gjort inredningen till Frantzéns i Stockholm.

Redan tidigt hade man också diskussioner om att få med konst i konceptet och jobba med lokala konstnärer. Dels har konstnären Lotta Lampa bjudits in att genomföra ett stort platsspecifikt verk på väggarna i stora restaurangen och dels kommer konstnärer att ställa ut inne i restaurangen.

-          Det kommer att bli fyra utställningar per år med konstnärer från Norrbotten eller som har anknytning hit, vi tycker det blir ett fint tillfälle att föra ut konsten i en lokal där publiken får möta konstnärer från Norrbotten. Säger Hanna Isaksson, verksamhetsledare på Resurscentrum för konst, Region Norrbotten och ansvarig för utställningarna.

Hans Wanler är den som har varit med och jobbat fram konceptet från Karl August sida. Han gläds åt samarbetet och att kunna bidra med att sprida konsten.

-          Vi vill visa professionell och spännande konst från Norrbotten, men också stötta konstnärerna i länet, det gör vi genom att dels betala en utställningsersättning, men också genom att konstnärerna har möjlighet att sälja sin konst via oss, vi ser fram emot hur våra gäster ska ta emot detta koncept, säger Hans Wanler.

Samspelet

I utställningen "Samspelet" visas verk ur en ny serie bilder som utforskar en dynamik mellan människan och naturen. Två tillstånd, ett mänskligt och ett icke-mänskligt som existerar tillsammans.

Ludvig Sjödin (1995) är en konstnär som bor och verkar i Luleå. Hans naturalistiska måleri har sin utgångspunkt i en strävan efter att fånga tillfällen ur det vardagliga livet på det sätt som han själv upplever det. Framför allt handlar det om att förmedla en känsla eller ett sinnestillstånd. Teman som livet i periferin och tankar om tidens gång är återkommande i bildernas narrativ, men inte nödvändigtvis skrivna i sten. 

Alla verk är till salu, kontakta konstnären om du är intresserad av att köpa ett verk.

Kontaktuppgifter
E-post: ludvig.sjodin@hotmail.com
Instagram: ludvigsjodin