LUCKA 22: Andrea Jones

Om verket
Yin är den feminina kraften och yang den maskulina. När människan kan ge och ta är energierna i balans och det skapar harmoni inom oss. Duvan och oljans ljusa färger uttrycker vår strävan efter lugn och att sammanfläta det andliga med den fysiska kroppen, så att vi mår bra och sedan kan hjälpa andra till välmående. Men det är en ständig process eftersom vi påverkas av allting runt omkring oss.
 
Om konstnären
Andrea Jones kommer från England men har bott i Norrbotten sedan slutet av 80-talet. Hon inspireras av människornas tillstånd och ser hur negativa energier påverkar livet runt omkring oss i form av krig och miljöförstörelse som i sin tur hotar och påverkar djuren och naturen. Andrea Jones arbetar främst i olja med sina målningar vill hon berätta historier. 
 

The Balance of Life

Andrea Jones

Kontakt
070-582 38 79
ourand@hotmail.com

Verk
Titel: The Balance of Life
Teknik: Olja
Mått 70x100 cm
Pris 4 800 kr ink moms

Vill du köpa verket, kontakta konstnären direkt.