Kartläggning - Konstböcker i Norrbotten

Vi vill göra ett digital förteckning där vi presenterar konstböcker som är producerade av eller handlar om en Norrbottnisk konstnär, Utställning, Konstprojekt eller liknande.
Syftet är att få en överblick över de konstböcker som finns samt kunna presentera dessa för olika institutioner och besöksmål i länet. Vi vill även ha uppgifter hur böckerna kan beställas.

Har ni producerat en konstbok så vill vi att ni skickar oss följande uppgifter.
Titel:
Författare:
Förlag:
Produktionsår:
Antal sidor:
Storlek:
Hård pärm
Mjuk pärm
Upplaga:
Kvarvarande antal:
Beställningsadress:
Pris inköp:
Utpris till kund:
Finns digital version/webadress:
Skicka bild av framsidan av boken i högupplöst JPEG-format.
 
Kontaktuppgifter
Namn:
Adress:
Telefon:
E-post:
Web:
 
Återsänd dokumentet med medföljande JPEG-bild till
lotta@resurscentrumforkonst.se
Senast 30 september 2020.
 
Vänliga hälsningar
Ricky Sandberg, Konstkonsulent
Hanna Isaksson, Resurscentrum för konst