HITTA KONSTNÄRER & KONSTHANTVERKARE

I Norrbotten bor och verkar ett hundratal yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare som genom sitt arbete berikar livet för människorna som lever i länet. Genom de olika organisationerna och grupperingarna kan du hitta länkar till aktiva konstnärer. Du kan även kontakta Resurscentrum för konst om du vill komma i kontakt med utövare.

KiN - Konstnärer i Norrbotten

KiN är en förening som organiserar yrkesverksamma konstnärer i Norrbotten. Medlemmarna arbetar med olika former av konstnärligt arbete såsom måleri, skulptur, textil, fotografi, konsthantverk, videokonst m.m. KiN arbetar även för att stärka bildkonstens ställning i Norrbotten.
 

KRO BD

KRO är de svenska bildkonstnärernas intresseorganisation. KRO ansluter konstnärer med minst fem års yrkesverksamhet. KRO har som mål att förbättra medlemmarnas sociala och ekonomiska villkor och därmed göra det möjligt för bild- och formkonstnärer att vara yrkesverksamma. KRO BD är en regional sammanslutning för KRO-medlemmar i Norrbotten. Victoria Andersson är kontaktperson i Norrbotten.

KKV Luleå

Föreningens huvudsakliga uppgift är att tillhandahålla väl utrustade verkstäder för professionellt konstnärligt arbete. Visionen är att fungera som ett utvecklingscentrum för konst. För nationella och internationella konstnärliga projekt och utbildningar. Att bland annat kunna bidra med rådgivning, hjälp och marknadsföring till medlemmarna.
 

Kulturakuten

Kulturakuten är en arbetsplats för kulturarbetare av olika slag, ett hus där ca 15 personer arbetar som bla. konstnärer, författare, dansare, skulptörer, journalister, filmare, m.m.


 

Koncentrat

Koncentrat drivs av åtta konstnärer i Norrbotten. Koncentrat tar uppdrag inom offentlig gestaltning och utsmyckning, arbetar med rådgivning vid konstinköp, planering och placering av gestaltningar i olika miljöer, ex.skulpturparker eller utställningar i utemiljö.

Delta konst

Delta konst består av tio konstnärer, de erbjuder konst och utför konstnärliga uppdrag både som grupp och som enskilda.
 

Svensk Form Norrbotten

Svensk Forms verksamhet utgår från regeringsuppdraget att främja svensk design. Svensk Form driver och samarbetar kring flera regionala, nationella och internationella projekt, utställningar och program. Föreningen är rikstäckande med 13 aktiva regionalföreningar och medlemmar över hela landet.

Ateljé Nord

Ateljé Nord består av sju professionella konsthantverkare från Kiruna med omnejd. De arbetar med konst och hantverk i olika material som trä, guld, silver, textil, renskinn, smide, akvarell och glas samt driver en butik i centrala Kiruna.

 

Utflyttade Norrbottniska konstnärer

Resurscentrum för konst har sammanställt denna lista med norrbottniska bild- och formkonstnärer som har valt att bo i andra delar av Sverige eller världen.

Vi har gjort det eftersom vi värdesätter den kompetens och det nätverk, kombinerat med rötterna i Norrbotten, som våra utflyttade konstnärer står för.
Listan är långt ifrån komplett, men vi kommer att fylla på efter hand och har godkännande från alla medverkande konstnärer att sprida denna information brett.

Många av våra utflyttade konstnärer har ställt ut och verkat i Norrbotten genom åren och vi vet att det finns ett stort intresse från institutionerna och arrangörerna av på konstscenen att återknyta kontakten, såväl som att det finns ett stort intresse av att komma hem och få visa upp det man arbetar med.

Vi hoppas med detta dokument ytterligare kunna öka kunskapen om varandra och att det ska initieras än fler samarbeten, projekt, utställningar och utbildningar.

"The Rising" Polat Ghasemloo
"The Rising" Polat Ghasemloo
"Berget" Kristin Jonsson
"Berget" Kristin Jonsson