Presentation Föreläsare

ÅSA MÅRTENSSON

Åsa Mårtensson har under våren tillträtt en ny tjänst på Statens konstråd som projektchef för nav för kunskapsutveckling. Hon har tidigare arbetat som ansvarig för offentliga gestaltningar i Haninge kommun. I ett nära samarbete med kommunens ansvariga för stadsplanering deltog hon i kommunens omvandling från förort till stad. Åsa har stor erfarenhet av att arbeta nära civilsamhälle och föreningar i olika typer av projekt som rör samtidskonst.
 

PILAR DE BURGOS

Pilar de Burgos, konstnär, kommer ursprungligen från Mexico City men bor och verkar sedan 1998 i Luleå. Genom att kombinera hennes boende mellan Mexiko och Sverige är hon inspirerad av båda länderna i sitt arbete. De Burgos har studerat vid Konstakademien i Mexiko City och vidareutbildat sig i London, England. Hennes konst kan beskrivas som en grupp element som dupliceras och bildar en helhet, en referens till makrokosmos och mikrokosmos. Vanligtvis är de Burgos verk fysiska komplement till platsen och skapat för att få till stånd en dialog mellan konstverket och den omgivande miljön. Något som ömsesidigt upphöjer både verket och platsen.
 

MARKUS LANTTO

Markus Lantto, konstnär, är uppvuxen i Masugnsbyn men bosatt i Trondheim sedan 2004. Han har gjort ett antal offentliga gestaltningsuppdrag, och haft utställningar i Sverige, Norge, Finland. Lantto har gett ut tre böcker, varav den senaste Sjå Han Sykle, en roman utgiven på Det Norske Samlaget 2017. Han bygger även musikinstrument och binder böcker till husbehovet.
 

JONAS NYGREN


Jonas Nygren, förbundschef Hyresgästföreningen, ledde under 2017 arbetet med att inrätta en ny myndighet, Delegationen mot segregationen, vars uppgift är att samordna och stödja stat och kommuners arbete mot segregation. Mellan 2010 och 2016 var han kommunalråd i Sundbybergs Stad, som då var Sveriges snabbast växande kommun. I stadsutvecklingen var medborgarinflytande, kultur- och konstsatsningar en naturlig del. Nygren sitter med i Statens Konstråds insynsråd.