Open call konstnärsresidens i Luleå

Under 2021 firar Luleå, Piteå, Göteborg och Borås att de fyller 400 år. För att uppmärksamma detta kommer respektive stad att bjuda in konstnärer från de fyra städerna till gemensamma konstnärsresidens. Luleå bjuder härmed in en pitebo, en luleåbo, en boråsare och en göteborgare till att utforska staden.  

Tillsammans kommer konstnärerna under en veckas tid att arbeta utifrån varsin ramkonstruktion i stål som bildar en kub på 2,5x2,5x2,5 meter. Konstnärerna arbetar utifrån Luleås 400-åriga historia som tema. Två stycken gemensamma förmöten kommer att hållas digitalt då idé och skissarbete diskuteras. Slutgiltiga skisser presenteras i gruppen innan konstnärerna anländer till Luleå för att sedan kunna arbeta i skarpt läge.

Du behöver inte ha jobbat med en ramkonstruktion i stål innan, men vi ser gärna att du som söker är professionellt yrkesverksam konstnär. Efter avslutat residens kommer konstverken att stå kvar under september månad. Under residenset har du möjlighet att exempelvis göra performance, video, ljus/ljudinstallationer. Kuberna kommer att stå i centrala Luleå, detta innebär att Luleborna kommer att kunna följa konstnärernas arbetsprocess under tid.

Vår önskan med detta residens är att det ska stärka nätverk/utbyten mellan konstnärer i olika delar av landet och att publiken ska kunna ta del av en konstnärlig process.

Residenset arrangeras av Resurscentrum för konst och Konstkonsulenten i Region Norrbotten i samverkan med Luleå kommun, Piteå kommun, Textile Fashion Center i Borås och Göteborgs 400-årsjubileum

Kriterium för sökande

 • Professionell konstnär med konsthögskola eller minst 4 års arbetslivserfarenhet.
 • Boende i Luleå, Piteå, Borås eller Göteborg. OBS! Det räcker inte med att du kommer från en av dessa städer och idag bor någon annanstans, du måste bo i den staden du söker ifrån.


Ansökan
Sista dagen för Open call är den 2 maj, kl 24.00. Eventuella intervjuer genomförs vecka 19.

Skicka din ansökan till: lotta@resurscentrumforkonst.se markera e-postmeddelandet med "AiR 4x400 Luleå".  

Vänligen samla följande i en PDF

 • Vilken stad söker du ifrån?
 • Motivationsbrev, varför du vill komma till Luleå och delta i detta residens? Högst 1500 ord
 • Foton av dina tidigare verk/projekt, högst 5 projekt och tre bilder/projekt
 • CV
 • Adress till webbsida eller andra sociala medier
 • Kontaktinformation

Kontakt
Har du frågor? Kontakta
Hanna Isaksson, verksamhetsledare Resurscentrum för konst  
hanna.isaksson@norrbotten.se
072 - 562 47 55

Mer info:
Luleå kommun: https://www.lulea.se/400
Visit Luleå: https://visitlulea.se/sv
Swedish Lapland AiR: http://www.swedishlaplandair.se/
 
 

Ansök senast den 2 maj, 24.00

Residenset erbjuder

 • Skattefritt stipendium på
 • 15 000 SEK.
 • Resa och boende på hotell.
 • Traktamente 300 kr/dag.
 • Processledare som håller övergripande i arbetet.
 • En assistent som hjälper till i arbetet.


Du förväntas

 • Delta i två planeringsmöten innan du kommer till Luleå.
 • Göra egen research och presentera ditt verk innan ankomst.
 • Vara med på invigning och ett publikt samtal samt gemensamma aktiviteter för gruppen.
 • Medverka i kommunikation och media.


Tänk på att

 • Vädret kan vara nyckfullt i början på september. Vi vet att Luleå toppar solligan, men kan såklart inte garantera något.