Konst & Teknik

Under 2017 har Resurscentrum för konst på olika sätt undersöka vilka tekniska hjälpmedel och innovationer som finns i Norrbotten som kan vara till nytta för regionens konstnärer och konsthantverkare.

Som en del i detta arbete har vi samarbetat med KiN (Konstnärer i Norrbotten) och KKV Luleå och genomfört en studieresa till Umeå och Sliperiet. Vi har även genomfört ett studiebesök på Makersspace i Luleå.
Det har resulterat till en kurs i 3D på Makerspace under hästen 2017 och en kurs i Tuftning på Sliperiet under vintern 2018.

Under året har även kontakt tagits med LTU (Luleå tekniska universitet) för att se hur vi kan samverka framöver.

Till höger finns en lista sammanställd på företag och organisationer som har tekniska lösningar som kan hjälpa dig som konstnär och konsthantverkare i regionen.

Har du fler tips på tekniska hjälpmedel?

Maila Hanna Isaksson
hanna.isaksson@norrbotten.se