Konst & Teknik

Under 2017 har Resurscentrum för konst sammanställt vilka tekniska hjälpmedel och innovationer som finns i Norrbotten som kan vara till nytta för regionens konstnärer och konsthantverkare.

Nedanför finns en lista sammanställd på företag och organisationer som har tekniska lösningar som kan hjälpa dig som konstnär och konsthantverkare i regionen.

Har du fler tips på tekniska hjälpmedel?

Maila Hanna Isaksson
hanna.isaksson@norrbotten.se