Vill du vara med i vårt pedagogiska nätverk?

Vi letar efter pedagoger/blivande pedagoger som vill arbeta för att stärka bild, form, och slöjdområdet för barn och unga, mellan 0 – 25 år, i hela Norrbotten.

Vi söker dig som arbetar eller vill arbeta inom bild/form eller slöjd. Du kan vara:

  • Pedagog på institutioner, inom skola/kulturskola/förening etc som anställd eller frilans
  • Professionell konstnär/slöjdare som vill ta klivet och börja arbeta pedagogiskt
  • Tjänsteperson som vill arbeta med frågan (rektor, kultursekreterare mfl.)

Mål med nätverket:

  • Ge förutsättningar för pedagoger m fl runt om i länet att skapa projekt för målgruppen, under och efter skoltid.
  • Skapa fler platser inom Kulturskolan för bild, form, och slöjd


Under 2020 kommer vi att genomföra två seminariedagar för nätverket med fokus på att få igång konkret verksamhet. Första träffen kommer att ske 20 april. Mer information kommer i februari.

Vi som ansvarar för nätverket och aktiviteterna är:
Ricky Sandberg, Konstkonsulent, rikard.sandberg@norrbotten.se
Hanna Isaksson, Resurscentrum för konst, hanna.isaksson@norrbotten.se
Pia Jägstrand, Hemslöjdskonsulent, pia.jagstrand@norrbotten.se
Åsa Lundmark, Samordnare Kulturskolan asa.lundmark@norrbotten.se

Gå med i nätverket!  

Vi hanterar alla uppgifter enligt den nya Dataskyddsförordningen GDPR.