Föreläsare

Seminariedag: Konstens välbefinnande kraft, 18 September 2018

GERD AURELL
Gerd Aurell är född 1965 i Karlstad och bor numera i Holmsund utanför Umeå. Hon är utbildad vid Konsthögskolan i Umeå och arbetar främst med teckning men även med film och performance. Hon har haft utställningar runt om i världen, bland annat i Japan, Ryssland, Island, USA och Kanada. I Sverige har hon ställt ut på Uppsala konstmuseum, Bildmuseet i Umeå och Alma Löv museum i Sunne. Gerd Aurell arbetar även som lektor i Fri konst vid Konsthögskolan i Umeå. ”Jag är intresserad av platser och hur människor förhåller sig till dem. Jag har ofta arbetat med intervjuer som ett sätt att förstå platsen och de människor som vistas där. Häktet är en speciell plats eftersom människor är inlåsta där mot sin vilja. ”Till mitten hunnen” är nog det svåraste verk jag gjort men också det som har gett mig mest”.
Läs mer om Gerd >>

STEFAN KLAVERDAL

Stefan Klaverdal föddes i Stockholm 1975. Han har studerat komposition vid Malmö Musikhögskola, där han också har jobbat som lärare i 15 år. Klaverdal specialiserar sig i vokal och elektronisk musik samt opera och performance. Hans musik beskrivs som passionerad, dramatisk och vacker. Hans kompositioner kan höras världen över och han har vunnit flera priser, såsom det prestigefyllda International Competition for Electroacoustic Music and Sonic Art in Bourges (IMEB) 2006 och 2008. Hans ljudinstallationer finns exempelvis på sjukhusen i Lund, Malmö och Ängelholm. I hans musik kombineras olika musikala material samt akustiska och elektroniska instrument. Kalverdal, som även sjunger själv, söker efter den lyriska och mänskliga aspekten i musiken. Han anser att de elektroniska komponenterna blir som en förlängning av hans egna röst. 

Läs mer om Stefan >>


MARIE BONDESON 
Marie Bondeson (f. 1957) är baserad i Göteborg. Hennes konstpraktik kretsar kring frågor om verklighetens natur och språkets relation till verkligheten. Bondeson arbetar med skulptur, ljud, video, text och måleri och har genomfört ett tiotal offentliga konstverk i Sverige.  I sina verk utgår Bondeson ifrån platsens specifika karaktär och dess behov – inte bara den fysiska miljön utan också dess sociala kontext. Sedan 2013 är hon verksam även som konstkonsult. Hon har parallellt med sin egen konst från början även varit verksam konstpedagogiskt och som föreläsare i många olika sammanhang. 
Läs mer om Marie >>


LASSE LUNDQVIST
Lasse Lundqvist bor i Luleå och arbetar främst med Land Art och performance som konstform. Lundqvist arbetar ofta tillsammans med marginaliserade grupper, först och främst barn och unga som av olika skäl inte nås av det offentliga kulturbudet. I arbetsprocessen erbjuds deltagarna en plattform för att synliggöra sina liv och tankar i en kreativ process. Lundqvist inspireras av felen och bristerna som gör oss mänskliga. 
Läs mer om Skaparkraft >>