VÅR HISTORIA

Bergströmska gården, Luleå Bergströmska gården, Luleå

Tanken om ett Resurscentrum för konst formulerades i samband med att första kulturplanen skrevs för Norrbottens läns landsting 2011.

Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF) drev frågan inför att samverkansmodellen skulle införas i Sverige och kulturen regionaliseras.

KRO/KIF bjöd in konstnärer, politiker och tjänstemän inom konstbranschen till en heldagsworkshop i Luleå för att formulera vad ett resurscentrum skulle kunna innehålla

Utifrån detta formulerades ett dokument som sedan användes som underlag i arbetet med att utforma ett Resurscentrum. Norrbotten och Halland var de första länen som tog till sig idén om ett resurscentrum. 2013 anställdes den första verksamhetsledaren i Norrbotten och ett av Sveriges första Resurscentrum för konstnärer och konsthantverkare såg sitt ljus.

Idag finansieras verksamheten med hjälp av regionala medel från Kulturrådet och Norrbottens läns landsting. Verksamheten utgår ifrån Bergströmska gården i Luleå med uppdraget att verka över hela länet.