Norrbottens Performancenätverk

Norrbottens Performancenätverk består av dansare och konstnärer som rör sig inom den performativa konstformen. Nätverket drivs av sina medlemmar i samarbete med Danskonsulenten och Resurscentrum för konst och träffas regelbundet under året.

Inom nätverket genomförs workshops, fortbildningar och olika former av cirkelträffar/utbyten, främst digitalt, men även genom fysiska träffar. Som medlem i nätverket engagerar du dig utifrån den tid och det behov du har just nu. Inom gruppen kan du få feed-back på dina idéer och hitta medlemmar till samarbeten.

Norrbottens Performancenätverk syftar till att främja samverkan och utbyten mellan professionella dansare och konstnärer inom Norrbotten eller med Norrbottnisk anknytning som vill arbeta performativt.

Nätverket startades genom ett samarbete 2019 av Rebecka Strand, Danskonsulent och Hanna Isaksson, Resurscentrum för konst i Region Norrbotten. Den gemensamma satsningen fick ett positivt gensvar och antalet medlemmar har sedan dess växt och formerat sig till ett nätverk. Idag har nätverket ca 23 medlemmar.  
 
Vill du vara med i Norrbottens Performancenätverk
Kontakta
Rebecka Strand, Danskonsulent
rebecka.strand@norrbotten.se
Hanna Isaksson, Resurscentrum för konst
hanna.isaksson@norrbotten.se 
 

Några deltagare i vårt performancenätverk: Linda Remahl, Jenny Schinkler, Yessiqa Lövbrand, Simone Pusch, Meri Nikula
Några deltagare i vårt performancenätverk: Linda Remahl, Jenny Schinkler, Yessiqa Lövbrand, Simone Pusch, Meri Nikula

Inplanerade möten 2023

Mötena sker digitalt på ZOOM
Kl. 11-12 varannan fredag.