Ny styrelse 2021 för KPiN

Ny förening ska skapa fler kulturprojekt för barn och unga i Norrbotten

I maj månad 2021 har föreningen Kulturpedagoger i Norrbotten, KPiN, startat upp i Norrbotten. Initiativtagare är kulturfrämjande enheten på Region Norrbotten och Kulturskolesamordnaren i länet. 

Föreningen kommer fokusera på att skapa projekt inom områdena bild, form, slöjd och dans. Det är områden som idag är underrepresenterade inom kulturskolans utbud, men även inom Skapande Skola.
- Vi har under ett års tid arbetat med att bygga upp ett nätverk i länet som nu går över till att bli en förening. Vi ser att en organisation kan jobba med den långsiktighet som behövs för att stärka detta område och skapa fler arbetstillfällen för pedagoger och kulturskapare, säger Ricky Sandberg, Konstkonsulent, Region Norrbotten.

Föreningen vänder sig till en bred målgrupp, det viktiga är att man har barn och unga i fokus. Pedagoger, professionella kulturutövare, tjänstepersoner, kultursekreterare, med flera, är välkomna att söka medlemskap.

Nya styrelsen består av:
Jessica Hendler, ordförande, textilslöjdslärare i Luleå
Anette Carlsson, konstpedagog på Havremagasinet länskonsthall Boden.
Silvia Colombo, ledamot, kulturstrateg Haparanda kommun
Inger Thurfjell, konstnär, Luleå

Anette Carlsson, Ledamot
Anette Carlsson, konstpedagog på Havremagasinet länskonsthall Boden.
”Som inbiten föreningsmänniska och med mina många års erfarenhet i yrket konstpedagog så känns det självklart att kliva in i ett styrelseuppdrag i KPiN. Jag hoppas att föreningen kan komma att skapa arbetstillfällen/uppdrag till länets pedagoger och genom det berika barn och unga med kultur i alla dess former. Vårt län är stort men jag tänker att det är en demokratisk rättighet att få möta kultur, att få tänka och formulerar sig, prova skapa, möta professionella utövare, oavsett vart vi befinner oss eller vem vi är!”

Jessica Hendler, ordförande
Jessica Hendler, bor i Boden men arbetar som Textilslöjdslärare i Luleå. Kommer nyligen från studier i slöjd samt konststudier på Sunderby folkhögskola.
”Inom skolans värld har vi ett kunskapstapp inom de estetiska ämnena och den finmotorik som man utvecklar som barn när man får jobba med händerna. Genom arbetet i KPiN kan jag vara med och lyfta vikten av dessa ämnen i skolan, bidra till en kreativ nyfikenhet och öka självförtroendet bland eleverna. Med ett stort engagemang kan vi tillsammans stötta pedagoger och ge verktyg för att utveckla barnens mentala, moraliska och fysiska krafter.”

Silvia Colombo, Sekreterare
Silvia Colombo kommer från Milano, Italien, hon är bosatt i Luleå och jobbar som kulturstrateg på Haparanda kommun. Hon är konsthistoriker, museolog och skribent med ett särskilt intresse för tvärvetenskapliga forskning och frågor om konst, politik, musei- samt minnesstudier.
”Engagemanget i KPiNs styrelse kommer från min entusiasm i att sprida konst och pedagogik åt alla, speciellt yngre generationer, i syfte öka kunskapen och jobba med inkludering.”

Inger Thurfjell, Kassör
Inger Thurfjell är konstnär och bland annat aktiv i ”Vita Duvan. Hon har tidigare suttit i styrelsen för KiN och KKV Luleå.
”Som tonåring var mitt största intresse att teckna och måla, min tröst var ibland att hoppa över tråkiga lektioner och istället låta mig inspireras av min bildlärare. Jag hade verkligen önskat att möjligheter att hitta ett nätverk för utbyte av kulturella erfarenheter hade funnits, förmodligen hade jag valt att bli ”riktig konstnär” mycket tidigare. Att nu i mogen ålder och med ett konstnärskap fortfarande under utveckling, känns det mycket givande att kunna bidra till att ge unga människor möjligheten att bli ”sedd” och uppmuntrad i sitt skapande, vad det än må vara.”

Kontaktuppgifter

Jessica Hendler, Ordförande
jessica.hendler@skol.lulea.se
070-6492616

Silvia Colombo, Sekreterare
silvia.colombo8@gmail.com
073 - 348 06 13

Inger Thurfjell, Kassör
i.thurfjell@telia.com

Anette Carlsson, Ledamot
anette@havremagasinet.se
070 - 368 31 23