Mikael Fagerlund & Martin Eriksson 10/2 - 21/3 2023

Tillsammans visar Martin Eriksson och Mikael Fagerlund verk ur sina respektive konstnärliga praktiker. Eriksson arbetar med fotografi där han utforskar detaljer i det offentliga rummet. Fagerlund skapar objekt som gestaltar hans intresse för den nordiska naturen och hur människan uppfattar den. Seendet blir en central aspekt i de båda konstnärernas arbete som för dem samman på ett spännande sätt när Erikssons utgångspunkt i vardagen hamnar bredvid Fagerlunds fokus på ljus och mörker.

Ludvig Sjödin
Vikarierande verksamhetsledare
Resurscentrum för konst

Martin Eriksson är född 1982 i Borlänge men bor och verkar i Jukkasjärvi, hans bildsvit Norrskenskyssar, en serie bilder utan norrsken, är delar ur ett bokprojekt med samma namn från när Martin och hans familj övergav Stockholm till förmån till Övertorneå. Med ett långt förflutet som kreatör inom reklambranschen är hans privata projekt oftast den raka motsatsen. Istället för genomarbetade bilder som tas efter dagar av location scouting så dras han privat till små triviala detaljer i offentligheten.
-          Det finns ofta en tragikomisk aspekt av vardagen när man tränar ögonen att fetischera det normala, säger han.

Mikael Fagerlund är född 1955 i Ekenäs, Finland men bor och verkar i Kiruna sedan några år tillbaka.  I serien Traces of Angels, rör sig Fagerlund bortom sinnesupplevelser till kvantfysisk teori och de poetiska frågeställningar som ryms däremellan. “Är det verkligen stjärnfall som vi ser? Kan det inte vara spår av änglar som flyger över himlen och beroende av hastighet så har spåren olika färg?”
Föränderligheten i ljuset och naturen i Kiruna utgör en speciell utmaning som har format Fagerlunds konstnärskap. Hans objekt ger uttryck för den nordiska naturen och visualiserar dialogen mellan ljuset och färgen i förhållande till yta och djup. Endast genom att gå runt hans föremål och därmed utforska dem lyckas man förstå deras komplexitet.
Fagerlunds verk återfinns i samlingar som Museum of Modern Art, Budapest, Hungary, Göteborgs Konstmuseum, Fonds National d’Art Contemporain, Puteaux, France och Espace de l’Art Concret, Mouans-Sartoux, France, Willhelm Hack Museum, Ludwighafen, Germany, Museum moderner Kunst, Stiftung Ludwig, Wien, Austria.