Open Call - Inköp av konst 2021 - avslutad

Med anledning av covid-19 samarbetar fyra norrlandsregioner kring inköp av konst.

Inköpta konstnärer

Tack för att ni sökte till Open Call - Inköp av konst. Det kom in 277 ansökningar från konstnärer i de fyra länen. Inköp valdes att göras från 52 konstnärer, se lista nedan, utifrån regionernas enskilda budgetar.
 
Idén med samarbetet mellan regionerna var att vi skulle få en inblick över konst i länen utanför vårt eget. Köp från de egna länen gjordes därför inte.
Det har varit ett givande arbete att göra urvalen för inköp och få ta del av så många fantastiska konstnärskap som finns i de norra länen.
 
Region Norrbottens inköp:
Bodil Halvarson, Camilla Wolgers, Eirin Marie Solheim Pedersen, Joseph Davey, Karl-Otto Myrstad Malin Ståhl, Mari Vedin Laaksonen, Odd Larsson, Britt-Lis Lindqvist, Christina Västerbo, Karin Nordgren, Knutte Wester, Krister Hägglund, Linnea Norén , Anna Renström, Birgitta Nenzén, Ewa B Johansson,
Janne Björkman, Jeff Lindahl, Kerstin Paillard, Samuel Andersson, Ulla-Carin Winter. 

Region Jämtland Härjedalen inköp:
Charlotta Rosengren, Ludvig Sjödin, Victoria Andersson, Anastasia Savinova, Gunilla Åsberg, Joakim Friberg, Anna Renström, Olof Ahlström, Ulla-Carin Winter. 

Region Västerbotten Inköp:
Kåre Henriksson, Lennart Samor, Lykke Andersen, Hanna Kanto, Isak Anshelm, Lena Kriström Lotta Lampa, Kerstin Lindström, Linda Lasson, Linda Maria Thomsson, Olof Ahlström.

Region Västernorrlands inköp:
Anna Vidmark, Cathrine Johansson, Hans Kvam, Lykke Andersen, Odd Larsson, Bertil Sundstedt Desiree Bergström, Emma Wiggefors, Karin Kemi, Kristina Nilsdotter, Pia Schmaltz, Ulrika Tapio Blind, Urban Wikberg, Alexander Svartvatten, Britt-Lis Lindqvist, Christina Västerbo
Mina Bazari, Åsa Rehnström.
 
 /För Region Norrbotten, Henrik Ygge, konsthandläggare
  

Avslutad utlysning

Konstnärer från Jämtland Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten bjuds in att presentera verk och har möjlighet att bli
inköpt av någon eller några av de fyra regionerna.

Verken ska placeras i offentliga vårdmiljöer och möta människor i livets alla skeenden. Samarbetet syftar till att stötta de norra länens konstnärer under pandemin, samt att öka kunskapen om konstnärerna i respektive län och få en större spridning av konstinköpen.

Den sammanlagda summan för inköp är beräknad till 850 000 kronor.
Pris per verk: upp till 30 000 kr (exkl. moms).

Vem kan ansöka:
Du som söker ska vara yrkesverksam konstnär inom bild och form, bosatt i något av de ovanstående fyra länen.

Ansökan ska skickas i en (1) PDF och bestå av:
Presentation av högst fyra verk för inköp innehållande: bild, titel, storlek, teknik, pris (exkl. moms), tillkomstår (ej äldre än fyra år) och eventuell upplaga. Uppge om verket är ramat eller monterat. Rörlig bild och ljud presenteras med hänvisning till publik länk.
Max 4 A4-sidor.
CV, max en A4.
Kontaktuppgifter.
Verken ska vara tillgängliga tills beslut om eventuellt inköp meddelats, senast vecka 19. Regionerna står för fraktkostnad.

Sista ansökningsdag:
31 mars 2021. Ansökan stänger klockan 23.59.

Beslut meddelas:
Senast under vecka 19.

Frågor kan ställas senast 24 mars till:
Jämtland Härjedalen: christina.langert@regionjh.se
Västerbotten: jennie.stensson@regionvasterbotten.se
Norrbotten: hanna.isaksson@norrbotten.se
Västernorrland: carina.kagstrom@rvn.se