Tio Tolkar Tiden

Sommaren 2020 fick 10 konstnärer anslutna till KRO i uppgift att tolka samtiden under pågående pandemi.


Konstkonsulenten och Resurscentrum för Konst fick på försommaren extra medel för att stötta konstnärer i Norrbotten under Covid-19. KRO Norrbotten bjöds in till samarbetet där två av KRO:s medlemmar fick uppgiften att curera urvalet av tio konstnärer. Deltagande konstnärer med verk presenters i höst i Norrbottens Kuriren och under februari 2021 i en gemensam utställning i Galleri Foajén, Regionhuset Luleå. Vi ser detta som ett viktigt dokument över den tid vi upplever just nu.  

Konstkonsulenten och Resurscentrum för Konst


På en klippvägg utanför Jokkmokk finns en förhistorisk hällmålning. Den då, för 4000 år sedan verksamma konstnären, målade fem djurkroppar i röd ockra på den grå väggen under ett klipputhäng. Målningen är placerad nära vattenytan och har under årens lopp utsatts för slitage av väder och vind. Figurerna har tolkats som två älgar, två renar och en björn. Frågan är om konstnären gestaltat den då innevarande tiden, den så kallade samtiden i sitt verk.

Ordet tolka betyder utöver gestalta, även tyda, översätta och ut­trycka. Ordet har en förmåga att dra iväg på skidor vintertid i rep bakom skoter. Fort går det, som ju tiden också gör.
Konsten har en förmåga att ibland slå krokben och få det hektiska att plötsligt stanna upp. I likhet med poesin kan konsten hitta det subtila, det oväntade som drar samman och väcker nyfikenhet. Det som ställer frågor och letar svar. 

Konstnärerna Victoria Andersson, Sture Berglund, Mikael Dysholm, Kerstin Hedström, Linn Lindström, Lena Stenberg, Anders Sunna, Bertil Sundstedt, Pia Schmaltz och Mats Wikström – låter oss få en glimt av det mångfacetterade 2020.

Konstnärernas uttryck, teknik och hemhörighet skiljer sig åt, stad och landsbygd, ålder och kön, men utgångspunkten är den samma. Det personligt upplevda nuet.

Curatorer
Eva Hagström
Eva Stina Sandling

Konstnärerna kommer att presenteras i följande ordning i Kuriren.

Anders Sunna
Anders Sunna
Kerstin Hedström. Foto Ulf Broström
Kerstin Hedström. Foto Ulf Broström
Mikael Dysholm
Mikael Dysholm
Sture Berglund. Foto Maria Fäldt
Sture Berglund. Foto Maria Fäldt
Lena Stenberg
Lena Stenberg
Linn Lindström
Linn Lindström
Bertil Sundstedt
Bertil Sundstedt
Victoria Andersson
Victoria Andersson
Pia Schmaltz
Pia Schmaltz
Mats Wikström
Mats Wikström