Piteå 400 år firas med fyra  utomhusutställningar

Under Piteås 400-årsjubileum kommer staden att bjuda på fyra stycken utomhusutställningar, den första visas på Parkeringsdäcket och de följande i Södra Hamn.

Utställningarna har tagits fram i samarbete mellan Konstkonsulenten och Resurscentrum för konst från Region Norrbotten och Kaleido. Med stöd från Piteå kommun, Piteå Museum, Norrbottens Museum och Sparbanken Nord.

Vi arrangörer önskar att utställningarna ska visa olika aspekter kring Piteå som stad där publiken får möta olika konstnärliga uttryck som graffiti, måleri och dokumentärt fotografi. Innehållsmässigt blickar vi såväl tillbaka i tiden som framåt.

Välkomna!

Flottare vid Böle Bom
Flottare vid Böle Bom

Piteå industrihistoria
På lördag 23 januari kl 12 invigs första utställningen av fyra på de 12 utomhusramar som  tagits fram inför jubileumsåret.

Utställningen innefattar 12 stora bilder monterade i stora ramar i direkt anslutning till Stadsberget i centrala Piteå. Bilderna är från Smurfit Kappas, Assis, Piteå Museums, Norrbottens museums samt privata samlingar.

Utställningen är den första av fyra under jubileumsåret 2021, en satsning där konst visas upp i det offentliga rummet. Det är Piteå kommun, Konstkonsulenten och Resurscentrum för konst, Region Norrbotten som står bakom satsningen.

Utställningen Piteås industrihistoria har tagits fram av konstkonsulenten på region Norrbotten Rikard Sandberg. Under hösten har han med hjälp av företag, museer, arkiv och privatpersoner hittat bilder från Piteås tidiga industrier, sågverks- och pappersmassa epoken.

-Det har varit ett spännande arbete och verkligen kul att vi nu kan lyfta fram dessa bilder till allmänt beskådande för att belysa och upplysa om den period som lade grunden för vårt välstånd och moderna samhälle, säger Ricky Sandberg.

På invigningen, där enbart media är inbjuden pga av pandemirestriktioner, kommer Anna Elmén Berg Piteå museum, Pär Swärd VD Smurfit kappa att medverka. Den officiella invigningen står sedan kommunalråd Anders Lundqvist för.

Tack till Leif Lidman, Smurfit Kappa Piteå och SCA för bilder.

Utställningar under året

23 januari Invigning 12.00
Pågår till 25 April 
Piteå industrihistoria
Fotografier ur Smurfit Kappa Piteås, SCAs, Piteå museums och Norrbottens museums samlingar.
Plats: Parkeringsdäcket
Arrangör: Konstkonsulenten

1 maj Invigning 12.00
Pågår till 13 juni
Piteå om 400 år - Ung konst
Barn från årskurs 5 gestaltar Piteås framtid om 400 år.
Plats: Södra Hamn
Arrangörer: Kaleido

19 juni Invigning 12.00
​​​​​​​Pågår till 29 augusti
Pijtmål
Pensionärer och ungdomar tolkar Pitemålet under ledning av Graffitikonstnär.
Plats: Södra Hamn
Arrangörer: Kaleido, Konstkonsulenten

4 september Invigning 12.00
31 december
Pitekonst idag
Grupputställning med konstnärer som bor i Piteå eller med anknytning till Piteå
Plats: Södra Hamn
Arrangör: Resurscentrum för konst

Invigning
Invigning