Thomas Efverström - Tordyvelns resa mellan Korsträsk och Fliggen.

Luleå Airport, 5 oktober - 28 november 2017
 


Om Thomas Efverström:
I sin ateljé som befinner sig mellan två motorvägar frammanar han sitt Norrbotten. Motorbruset blir skogssuset, i färgen öppnar sig vidderna och stubbrytaren lyser i polarnatten.
L.R.

Thomas Efverström född 1954 i Älvsbyn, Norrbotten. Arbetar och verkar i Mjöfjärden och Stockholm.