Antagna till Konstkalendern 2018

Resurscentrum för konst tillsammans med KiN bjuder åter igen in Norrbottens konstnärer till den jurybedömda Konstkalendern som visas på Luleå Airport under december månad.

Syftet med Konstkalendern är att synliggöra den bredd som finns inom norrbottnisk konst och konsthanverk idag. 24 verk väljs ut och kommer att visas upp. Förutom att verket visas på flygplatsen så kommer även konstnären/konsthantverkaren att synas i Norrbottens-Kuriren, som kommer att presentera dagens "Konstkalenderlucka" med bild och text om verket och konstnären/konsthantverkaren. På Resurscentrum för konsts hemsida och på Luleå Airport kommer alla konstnärer/konsthantverkare att presenteras med kontaktuppgifter för dem som vill köpa ett verk från Konstkalendern.

En jury representerad av Lotta Lampa, koordinator Konst på flygplats / ordförande KiN, Maria Fjellström, marknads- och försäljningschef Swedavia/Luleå Airport och Helene Lindberg Lindbergs Konst & Ram har utsett de vinnande bidragen.
 

Konstnärer som kommer att medverka i årets utställning
Ínom parantes de som har varit med tidigare år
Anna Almqvist
Ann Louise Abrahamsson 
Christina Nina Almén
Desiree Bergström (2017)
Marita Bergström
Magnus Björkbom (2017)
Lotta Engström
Gert Frost
Lynn Gustafsson
Baqer Hassan 
Eva KItok
Anna Lagerman
Leif Å Larsson
Jenny Holmgren Myrdahl
Katarina Nilsson (2017)
Kerstin Nyman
Josefin Tingvall
Sven Teglund  (2017)
Inger Thurfjell (2017)
Lars Lennart Stenberg (2017)
Lena Sundbom (2017)
Peter Sundström
Brita Weglin
Marie Åman


Vernissage
För de 24:a vinnande bidragen, fredag 30:e november kl 17.00
Utställningen pågår 1 december – 9 januari.
Alla verk visas samtidigt under hela utställningsperioden.

Har du frågor kontakta:
Lotta Lampa, Projektkoordinator, Resurscentrum för konst,
lotta.lampa@resurscentrumforkonst.se

Bilder från 2017

Fotograf: Lars-Göran Norlin
Fotograf: Lars-Göran Norlin
Fotograf: Lars-Göran Norlin
Fotograf: Lars-Göran Norlin