Desiree Bergström

Kiruna Airport 18 jan – 7 maj 2018

Märke, 122x122cm, grafik i blandteknik
Märke, 122x122cm, grafik i blandteknik

"I mina bilder intresserar jag mig för känslor och tankar som man inte alltid hittar ord för. Jag låter bilden vara en öppen scen, ryckt ur sitt sammanhang. Motivet bygger jag sedan upp runt frågor kring vad som hänt, vad som kommer att hända och varför. Bilden är som en berättelse utan ord som betraktaren tar del av utifrån egna erfarenheter."

Sedan 2001 arbetar Desiree Bergström i sin ateljé på Kronanområdet i Luleå. Hon har medverkat i flera samlingsutställningar runt om i Sverige och utomlands, bland annat i Kanada, Portugal och Polen. Just nu deltar hon i en stor utställning i Helsingborg på Dunkers kulturhus där konstnärer från flera av de nordiska länderna är representerade.

www.desireebergstrom.se

Desiree Bergström i ateljé
Desiree Bergström i ateljé