Storytelling

-en del av projektet Freedom or Movement?

I december kommer utställningen Freedom or Movement? att visas på Galleri Syster i Luleå. Som ett led i arbetet med utställningen bjuder konstnären Juan Del Gado och curatorn Héctor García-Jorquera in till att delta i en workshop.

Deltagarna kommer att få arbeta med sina egna historier under en veckas tid. Temat för träffarna är kopplade till identitet, rörlighet över gränser, migration och förflyttningar. Med hjälp och guidning av Juan och Héctor kommer deltagarna att få gestalta sina egna historier med kameran som verktyg.

Workshop upplägg
Träff 1: Landskap och identitet
Träffen börjar med en introduktion av kursledarna Juan DelGado och Héctor García-Jorquera. Grupparbete, introduktion till kameran, undersökande av omgivning.
OBS! Visst arbet kommer att ske utomhus.

Träff 2: Vad är det som gör oss till den vi är
Forts på träff 1.

Träff 3: Nya narrativa miljöer
Deltagarna kommer att utforska utställningen Freedom or Movement, med kursledarna.
Diskussion kring idéer, metodik, begrepp och teman kopplat till de två tidigare tillfällena.

Träff 4: Deltagarna berättar sina egna historier
Deltagarna får arbeta vidare med sina historier utifrån givna material och övningar under dagen.

Träff 5: Fortsättning på träff 4 och avslutning
Deltagarna får arbeta vidare med sina historier utifrån givna material och övningar under dagen.

Anmäl dig senast 1 december till: milka.jafri@resurscentrumforkonst.se
Märk mailet med Storytelling
 

Om kursledarna
Juan delGado arbeta med en rad olika format inom det visuella; videokonst, videoinstallationer, dokumentärfilmer samt fotografi. Han har producerat en mängd av prisade videoverk, och hans tematik handlar ofta om människan på flykt, trauman, funktionshinder och kön.
www.juandelgado.co

Héctor García-Jorquera arbeta med en tvärdisciplinär metod där det bland annat ingår aktionsbaserade undersökningar om det offentliga rummet, installationer, video och poesi. Han är också konstnärlig ledare och curator av sin egen plattform PAIAP. En plats för att  undersöka och praktisera den nutids performativ konst.
www.paiap.org

Du som deltar ska vara:
- 16+
- Intresserad av flyktingfrågor och migration
- Student eller arbeta inom media, konst, pedagogik eller socialt arbete.

Datum, tid och plats
Workshopen kommer att genomföras på engelska och svenska.
5:e & 6:e dec, 17.00 - 20.00
8:e dec, 18.00-
(vernissage på Galleri Syster)
9: e dec, 14.00 - 17.00
10: e dec, 10.00 - 13.00

Plats: Bergströmska gården, Rådstugatan 7, 972 38 Luleå.
Avgift: Ingen avgift