Förnekad, förminskad och förskjuten
- jämställdhets och mångfaldsarbete på konstområdet

16 april, kl 13.00 - 16.00
Föreläsning och workshop med Vanja Hermele
Plats: MAN, Skellefteå

#konstnärligfrihet #tystnadtagnin #visjungerut #metoo målar en dyster bild av konstvärlden. Ändå har statligt finasierade institutioner haft uppdrag att verka för både jämställdhet och mångfald.
Vanja Hermele har studerat hur statliga institutioner organisationer förstår, tolkar och förhåller sig till sina jämställdhet och mångfalds- uppdrag. I föreläsningen kommer hon att gå igenom och analysera konstvärldens främsta försvarmekanismer, som försenar, försvårar, ibland förhindrar ett jämställdhets och mångfaldsarbete i praktiken.

Efter föreläsningen leder Vanja Hermele en workshop där deltagarna tillsammans identifierar konstområdets problem - och utvecklar strategier för att kunna hantera dem, både inom eller utanför den egna praktiken.

Begränsat antal platser, varmt välkommen med din anmälan!

Anmäl dig senast 16 mars till:
silvia.colombo@resurscentrumforkonst.se


Uppge om du vill samåka till skellefteå. Tillsammans med KKV Luleå ordnar vi en minibuss till Skellefteå.