Genomförda utbildningar 2017

I vänster spalt hittar du tidigare genomförda föreläsningar/utbildningar/workshops etc under 2017.