Genomförda utbildningar 2016

I vänster spalt hittar du tidigare genomförda föreläsningar/utbildningar/workshops etc under 2017.