PROGRAM

Onsdag 25:e oktober
Lokal: Scandic Hotell Ferrum

9.15 – 12.00 Utflykt i en stad i omvandling
Avfärd Scandic Hotell Ferrum (Buss)
 
Följ med på en guidad resa genom Kiruna och se den stadsomvandling som har påbörjats, samt två av de offentliga gestaltningar som har genomförts i kommunen. Vi besöker även platsen för nya stadshuset Kristallen av Henning Larsen Architects och Konstmuseet i Norr, Norrbottens nya länskonstmuseum.
Guide: Clara Nyström, kommunantikvarie Kiruna kommun och Peter Lundström, fd. projektledare på Statens Konstråd.
 
12.00 – 13.00 Lunch
Scandic Hotell Ferrum.
 
13.00 – 13.15 Välkommen till konferensen Var går gränsen? Att hantera offentliga uppdrag vid köp av konstnärliga tjänster.
Inledning: Maria Ragnestam, konstnärlig ledare, Konstmuseet i Norr
Huvudarrangörer: Hanna Isaksson, verksamhetsledare, Resurscentrum för Konst Norrbotten, Lena Ylipää, konstkonsulent, Norrbotten, Henrik Ygge, konsthandläggar, Region Norrbotten.
 
13.15 – 14.30 Juridiken reds ut
Föreläsare: Henrik Orrje, administrativ chef, Statens konstråd och Sofie Grettve, jurist, Konstnärernas Riksorganisation.

Juridiken
Vad är bakgrunden till LOU? Vilka aktörer omfattas av LOU? Vad har EU med LOU att göra? Vilka delar behöver man, som upphandlande aktör, känna till? Och vad faller utanför? Vad handlar det så kallade ”tröskelvärdet” om? 
 
Olika former av upphandling
Tävlingar, direktupphandlingar och tillämpningen av det så kallade ”undantaget”. Vi går igenom några av de vanligaste upphandlingsformerna, och diskuterar eventuella för och nackdelar med dessa.

Temporära projekt som offentlig gestaltning
Vad kan en offentlig gestaltning vara? Måste allt vara permanent? Måste allt vara byggnadsanknutet?
 
14.30 – 14.45 Kaffe och kaka
 
14.45 – 16.15 Processer & verktyg vid offentlig upphandling
Grupparbete som belyser processen från beslut om att göra en gestaltning till överlämnande och eftervård av det färdiga verket. Var tas besluten, vilken roll har olika aktörer som politiker, tjänstemän, konstkonsulter, konstnärer och andra i processens olika delar? Vilken kunskap krävs för ett positivt genomförande för alla inblandade, från beställare till allmänhet? Kan en gemensam handlingsplan utformas utifrån delade erfarenheter?

16.30 – 20.00 Utforskning av en kylig konstsatsning & middag i Jukkasjärvi
Avfärd & återkomst Scandic Hotell Ferrum (Buss).
 
Följ med på en guidad visning av den nya satsningen Hotel 365, som numera låter Ice Hotel hållas öppet året runt. Satsningen innebär också att drygt 70 konstnärer, årligen, kommer att involveras i att gestalta de olika rummen. Utöver de 20-tal konstnärer som redan engageras i Ice Hotel. Ice Hotel är därför inte bara ett hotell utan också en konstupplevelse. Middagen avnjuts på Ice Hotel restaurang som är en uppvärmd restaurang.
 
Torsdag 26:e
LOKAL: Kiruna Stadshus.
 
8.30 – 8.45 Välkommen till dag två av konferensen Var går gränsen? Att hantera offentliga uppdrag vid köp av konstnärliga tjänster.
Moderator: Hanna Isaksson, Resurscentrum för konst.

8.45 – 10.30 Metoder & genomförande vid upphandling
Case baserad problemlösning där deltagarna får använda tidigare och nyvunna kunskaper till att genomföra fiktiva upphandlingsskeenden. På plats ger Henrik Orrje, Statens konstråd och Sofie Grettve, Konstnärernas Riksorganisation råd och återkoppling till juridiken.

10.30 - 10.45 Fika & Frukt

10.45 – 11.15 Hur går vi vidare?
Finns det behov för ett nationellt nätverk? Hur skulle ett sådant kunna se ut? 
 
11.15 – 11.30 Tack för två medskapande konferensdagar!
Moderator: Hanna Isaksson, Resurscentrum för konst
 
LITE MER... För dig som hinner!
11.30 – 12.30 Ta del av historien om ett försvinnande hus & lättare lunch
Följ med på en guidad tur genom Kirunas nuvarande stadshus Igloo av Arthur von Schamlensee. Med anledning av den pågående stadsutveckling i Kiruna, som följd av LKABs gruvbrytning, har Kiruna stadshus byggnadsminne upphävts mot krav från Länsstyrelsen på dokumentation av byggnaden innan nedmontering. Delar av byggnaden och konsten i huset kommer att hitta nya platser i det nya stadshuset Kristallen.
Guide: Lennart Lantto, kultursekreterare Kiruna kommun.