Formstark Norrbotten - open call

Hur design, konsthantverk och slöjd kan skapa mervärde i besöksnäringen

Vi söker utövare inom design, konsthantverk och slöjd som är professionellt verksamma i Norrbotten för portfoliovisning inför hotell-, restaurang- och turistbranschen.
Hotell-, restaurang- och turistbranschen växer och är idag en av Swedish Lapland viktigaste näringar, vi vill med denna dag i oktober (datum meddelas inom kort) skapa en informell plattform där det kan uppstå nya samarbeten och möten mellan ovanstående grupper. Förhoppningen är att det på sikt ska bli flera uppdrag till regionens kreatörer och att fler möjligheter skapas för turister och besökare att upptäcka norrbottniskt design, konsthantverk och slöjd. Under dagen kommer inspirerande föreläsare att bjudas in och de antagna utövarna kommer att få presentera sig, samt visa upp valda delar av sina verk/produkter.

Inbjudna målgrupper till inspirationsdagen

  • Utövare inom design/konsthantverk/slöjd
  • Hotell- och restaurangnäringen
  • Turistbranschen
  • Inredningsbutiker
  • Tjänstepersoner inom Svenska Kyrkan, kommuner, kulturinstitutioner

Ansökan
Deadline för ansökan: Söndag 10 juni kl. 24.00.
Juryn kommer att välja ut 14 stycken utövare. Stor vikt kommer att läggas vid att få en bra sammansättning och hög kvalité av designers, konsthantverkare och slöjdare. Sökande ska kunna närvara under inspirationsdagen i oktober (datum kommer).
Sökande ska ha möjlighet att ta med utvalda produkter och visa i Luleå.
Sökande ska eventuellt hålla en kortare publik presentation.

Format på ansökan
Bidraget ska vara i pdf-format, döpt till: förnamn_efternamn
Filen får bestå av max 10 stycken A4-sidor och ska innehålla; namn och kontaktuppgifter, CV, länk till hemsida, 5 – 10 bilder på verk/produkter. Samt en kort motivering till varför du vill delta under dagen, max en halv A4.
Maila ansökan till: silvia.colombo@resurscentrumforkonst.se

Jury
Juryn består av tre representanter från vardera Konsthantverkscentrum, Länshemslöjdskonsulenterna Region Norrbotten och Svensk Form Norrbotten. De inkomna förslagen bedöms under juni månad av juryn, besked kommer att skickas ut i juni. Ingen motivering till beslutet ges och beslutet går ej att överklaga.

Information /Kontaktperson
Läs mer på www.resurscentrumforkonst.se
Har du några frågor?
Kontakta Hanna Isaksson, verksamhetsledare, Resurscentrum för konst.
hanna.isaksson@norrbotten.se

Arrangörer
Resurscentrum för konst, Konsthantverkscentrum, Svensk Form Norrbotten,
Länshemslöjdskonsulenterna Region Norrbotten, Swedish Lapland Visitors Board.
Dagen genomförs med stöd av Region Norrbotten. 

Ladda ner