Enprocentsregeln

Enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer har tillämpats i Sverige sedan 1937. Det har varit ett enkelt och konkret verktyg för att föra ut konst i samhället. Enprocentregeln är idag en rekommendation om att minst en procent av budgeten vid ny-, om- och tillbyggnationer ska investeras i konstnärlig gestaltning av fastigheter, infrastruktur och offentliga miljöer. De goda exemplen är många och förekommer på tusentals platser runt om i Sverige. Denna platsspecifika konst är demokratisk på så sätt att den även når medborgare som inte aktivt söker sig till konstutställningar. 

Här tillämpas Enprocentsregeln i Norrbotten:

  • Norrbottens läns landsting
  • Luleå Kommun
  • Kiruna Kommun.