Enkät

konstnär/konsthantverkare/slöjdare i Norrbotten

På grund av coronaviruset gör vi denna enkät för att få en uppfattning om hur ni konstnärer/konsthantverkare/slöjdare påverkas av rådande situation.
Vi ber er att svara så snabbt som möjligt så att vi kan komma igång med en åtgärdsplan och sätta in rätt resurser.
Senast torsdag 26 mars behöver vi ditt svar, tack för din hjälp! 

Har du något ytterligare du vill komplettera med?
Maila hanna.isaksson@norrbotten.se