Barnkonventionen - ny lag 2020

Hur vill din kommun uppmärksamma och arbeta med Barnkonventionen?

Region Norrbottens kulturenhet erbjuder alla kommuner i Norrbotten ett kunskapspaket/koncept för att kick-starta arbetet kring Barnkonventionen och önskar samtidigt bjuda upp till ett gemensamt firande med pompa och ståt. De första sju kommunerna som anmäler sig samfinansierar Region Norrbotten med 50%!

Barnkonventionen är lag från och med den 1:a januari 2020.  Region Norrbotten vill uppmärksamma detta och målet är att informera och presentera verktyg på ett lättillgängligt sätt. Professionella kulturskapare står för utförandet. Tillsammans tar vi -barn och unga, skola, politiker och tjänstepersoner i Norrbotten ett tydligt avstamp.
Efter den här dagen ska alla berörda veta vad Barnkonventionen-lag 2020 innebär och fått inspiration till fortsatt arbete.

Kunskapspaket/koncept
En utlysning, Open call, kommer att gå ut till kulturskapare i länet. Tre av dem, från skilda konstfält, väljs ut och arbetar tillsammans med regionens ansvariga för barnkonventionen fram ett koncept utifrån temat.
Region Norrbotten står därav för framtagande av kunskapspaketet, allt material och all administration gällande kulturskaparna.

Genomförande
Under en överenskommen dag samlar kommunen barn och unga/lärare/ tjänstepersoner/politiker för att tillsammans arbeta med kunskapspaketet/konceptet Barnkonventionen - lag 2020.
Dagen avslutas med ett gemensamt firande. Firandet kommer barn och unga i kommunen själva formulera under dagen i samarbete med kulturskaparna. Kanske ni vill ha inbjudna talare, exempelvis kommunalrådet, röda band och fanfarer? Ni väljer!
Kulturskaparna kommer att resa i länet under två sammanhållande veckor, anmälda kommuner kommer därför tilldelas ett datum i september/oktober utifrån turnéslingan.

Förslag på upplägg tider
Fm – Kulturskaparna reser till platsen samt ställer i ordning i lokalen.
13.00 – 16.00 Dagen drar igång med anmälda deltagare.
17.00 – 18.00 Publikt firande för alla!

Värdskap i kommunerna
Respektive kommun står som värd för dagen och ordnar och bekostar lämplig lokal, marknadsföring och inbjudningar till rätt målgrupp. Detta kan gärna ske i samråd mellan ansvarig i kommunen (t ex kultursamordnare/kulturchef) och kulturenheten på Region Norrbotten.

Tidsplan

  • Bokning av Kunskapspaketet/konceptet Barnkonventionen blir lag - 2020  öppnar den 17:e februari och stänger den 24 april.
  • Bokning av datum för genomförandet i höst sker så snart som möjligt, så att alla inblandade hinner förbereda sig, boka lämplig lokal och bjuda in rätt målgrupper. Kanske har er kommun ett annat arrangemang som genomförs samma period som med fördel kan kopplas ihop med Barnkonventionen.

Kostnad
Regionen samfinansierar de sju första kommunerna som anmäler sig. Kommunen betalar då 18 500 kr. Övriga kommuner betalar 37 000 kr.

Har du frågor?
Kontakta Christine Hemdal Sandling
073 - 072 94 07
christine.hemdal-sandling@norrbotten.se

Arrangör
Kunskapspaketet och konceptet har arbetats fram av Region Norrbottens kulturenhet med stöd av Hanna Isaksson från Resurscentrum för konst och Rebecka Strand, Danskonsulent.

 

Gör anmälan här!

Mer information om Barnkonventionen