Workshops i Pajala

Tillsammans med Pajala Kulturskola sökte Resurscentrum för konst medel för att kunna genomföra workshops med Graffiti i fokus.


Syfte

  • Att nyanlända ungdomar tillsammans med ungdomar födda i Pajala får genom en kreativ process lära sig mer om varandras bakgrunder och på så sätt får större förståelse för varandra.
  • Genom en konkret aktivitet träna på att samarbeta och stärka banden mellan de nyanlända ungdomarna och ungdomar uppväxta i Pajala.
  • Minska risken för utanförskap, grupperingar med ”vi och dom-tänk” och främlingsfientlighet.

Mål

  • Genomföra 4 stycken workshops på 2 skolor
  • Skapa verk som sedan kan ställas ut på skolan och vara en gemensam samtalspunkt och ett gemensamt minne och referenspunkt för ungdomarna.
     
Kursledare var Tobias Barnethin Lindblad och Tony Fredriksson.

Projektinfo

Period
Jan - april 2017
Deltagande kommuner
Pajala
Samarbetspartners
Pajala Kulturskola
Resurscentrum för konst
Finansiärer
Region Norrbotten