Enkät: Temavår: Nu ökar vi antalet projekt för barn och unga inom bild/form/slöjd

Stort tack för att du har deltagit under våren i våra digitala träffar, vi vill gärna ta del av hur du upplevde våra möten för att utveckla träffarna och nätverket vidare i höst. Deadline för att svara på enkäten är 17 augusti. Mvh Hanna, Ricky och Åsa.