Om oss

Uppdrag

Genom att skapa olika typer av uppdrag till konstnärerna möjliggörs det ekonomiskt att bo och verka som professionell konstnär i Norrbotten. Resurscentrum för Konst verkar bland annat för att
1 %-regeln ska användas och att gestaltningsuppdrag och utlysningar sker på ett korrekt sett i samband med detta. Att inköpare och curators i hela Sverige får kännedom om konstnärerna och konsthantverkarna i Norrbotten. Att lokala företag satsar och köper in konst.  

Utbildning

Resurscentrum för Konst verkar för att det ska finnas möjlighet till fortbildning på en hög professionell nivå för Norrbottens konstnärer. Genom att samarbeta med andra utbildningsaktörer och arrangera egna fortbildningsdagar, workshops och föreläsningar tillsammans med konstscenen i Norrbotten.
Resurscentrum för Konst verkar även för att Norrbottens invånare och barn och ungdomar ska ha möjlighet att  lära sig mer om samtidskonst.  

Utställning

Genom att skapa nya utställningsmöjligheter för konstnärerna och konsthantverkarna öppnar möjligheten upp att få visa sin konst, men även att få möta publiken på nya arenor. Konst på flygplatsen är ett sådant projekt. Där får resenärerna möta Norrbottnisk konst redan i ankomsthallen. Ett annat exempel är Art for sale, som har varit en tillfällig pop-up-butik med  försäljning av lokal konst och konsthantverk. 

Projekt/Samverkan

För att kunna genomföra alla satsningar samarbetar Resurscentrum för Konst med aktörer som finns på konstscenen, företagare och organisationer. Några av dom vi samverkar med är; KRO/KIF, Hemslöjdskonsulenterna, KKV Luleå, KIN - Konstnärer i Norrbotten, Sunderby Folkhögskola, Konsthantverkscentrum, Byggmästarföreningen mfl. Har du en idé eller vill du samverka med Resurscentrum för konst? Kontakta oss så ser vi vad vi kan göra tillsammans.