Ny styrelse 2021 för KPiN

Ny förening ska skapa fler kulturprojekt för barn och unga i Norrbotten

I maj månad 2021 har föreningen Konstpedagoger i Norrbotten, KPiN, startat upp i Norrbotten. Initiativtagare är kulturfrämjande enheten på Region Norrbotten och Kulturskolesamordnaren i länet. 

Föreningen kommer fokusera på att skapa projekt inom områdena bild, form, slöjd och dans. Det är områden som idag är underrepresenterade inom kulturskolans utbud, men även inom Skapande Skola.
- Vi har under ett års tid arbetat med att bygga upp ett nätverk i länet som nu går över till att bli en förening. Vi ser att en organisation kan jobba med den långsiktighet som behövs för att stärka detta område och skapa fler arbetstillfällen för pedagoger och kulturskapare, säger Ricky Sandberg, Konstkonsulent, Region Norrbotten.

Föreningen vänder sig till en bred målgrupp, det viktiga är att man har barn och unga i fokus. Pedagoger, professionella kulturutövare, tjänstepersoner, kultursekreterare, med flera, är välkomna att söka medlemskap.

Nya styrelsen består av:
Jessica Hendler, ordförande, textilslöjdslärare i Luleå
Anette Carlsson, konstpedagog på Havremagasinet länskonsthall Boden.
Silvia Colombo, ledamot, kulturstrateg Haparanda kommun
Anna Fjällborg, ledamot, Bild- och textilslöjdlärare Kiruna

Anette Carlsson, Ledamot
Anette Carlsson, konstpedagog på Havremagasinet länskonsthall Boden.
”Som inbiten föreningsmänniska och med mina många års erfarenhet i yrket konstpedagog så känns det självklart att kliva in i ett styrelseuppdrag i KPiN. Jag hoppas att föreningen kan komma att skapa arbetstillfällen/uppdrag till länets pedagoger och genom det berika barn och unga med kultur i alla dess former. Vårt län är stort men jag tänker att det är en demokratisk rättighet att få möta kultur, att få tänka och formulerar sig, prova skapa, möta professionella utövare, oavsett vart vi befinner oss eller vem vi är!”

Anna Fjällborg, Ledamot
Bild och textilslöjdlärare på Högalidskolan i Kiruna kommun sedan 2013.  Arbetar med barn från 9 till 13 år idag.
”Jag har ett stort intresse för att arbeta med konst och hantverk och har tidigare erfarenhet av föreningsarbete. Jag ser fram emot de projekt och den dialog vi kan skapa i denna förening för att öka intresset kring bild, form, slöjd och dans”.   

Jessica Hendler, ordförande
Jessica Hendler, bor i Boden men arbetar som Textilslöjdslärare i Luleå. Kommer nyligen från studier i slöjd samt konststudier på Sunderby folkhögskola.
”Inom skolans värld har vi ett kunskapstapp inom de estetiska ämnena och den finmotorik som man utvecklar som barn när man får jobba med händerna. Genom arbetet i KPiN kan jag vara med och lyfta vikten av dessa ämnen i skolan, bidra till en kreativ nyfikenhet och öka självförtroendet bland eleverna. Med ett stort engagemang kan vi tillsammans stötta pedagoger och ge verktyg för att utveckla barnens mentala, moraliska och fysiska krafter.”

Silvia Colombo, Ledamot
Silvia Colombo kommer från Milano, Italien, hon är bosatt i Luleå och jobbar som kulturstrateg på Haparanda kommun. Hon är konsthistoriker, museolog och skribent med ett särskilt intresse för tvärvetenskapliga forskning och frågor om konst, politik, musei- samt minnesstudier.
”Engagemanget i KPiNs styrelse kommer från min entusiasm i att sprida konst och pedagogik åt alla, speciellt yngre generationer, i syfte öka kunskapen och jobba med inkludering.”
 

Kontaktuppgifter

Jessica Hendler, Ordförande
jessica.hendler@skol.lulea.se
070-6492616

Silvia Colombo, Ledamot
silvia.colombo8@gmail.com
073 - 348 06 13

Anna Fjällborg, Ledamot
Anna.Fjallborg@kiruna.se

Anette Carlsson, Ledamot
anette@havremagasinet.se
070 - 368 31 23