"Att bygga en attraktiv stad" - föreläsning med Jonas Nygren

Jonas Nygren, förbundschef Hyresgästföreningen, var mellan 2010 och 2016 kommunalråd i Sundbybergs Stad, som då var Sveriges snabbast växande kommun. I stadsutvecklingen var medborgarinflytande, kultur- och konstsatsningar en naturlig del.

När Sundbybergs stad skulle ta fram en detaljplan för förtätning i Hallonbergen och Ör bestämde man sig för att testa en ny process för samråd och bjöd in konstnären Kerstin Bergendal. Resultatet visar hur gestaltning av ett område kan komma in i planskedet. Det konstnärsledda projektet ledde till ett långt offentligt samtal mellan kommun, byggherrar och de som bodde och bedrev verksamhet i området.